"Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje, niezgłębiona jest jego mądrość". Iz 40,28

Ostatnie kazania

Co przed nami?

Co za nami?

Polecamy